Ski testovi


Ski test

Informacije iz komercijalnih kataloga i fabričkih sajtova su nedovoljne, nepouzdane i ne mogu nam dati sliku o voznim osobinama skije, odnosno o njenim kvalitetima.