top of page

Ski klub BSK - Banja Luka

Član Sportskog udruženja može postati svako fizičko ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Sportskom udruženju i koje je zainteresovano i spremno raditi na ostvarenju ciljeva Sportskog udruženja.

Organizacija ski kluba
 
Skupštinu, kao najviši organ, čine članovi Sportskog udruženja koji su učestvovali u radu osnivačke skupštine, sa jednakim pravom glasa.

Organi Sportskog udruženja su:

o    Skupština Sportskog udruženja,

o    Upravni odbor Sportskog udruženja,

o    Predsjednik Sportskog udruženja, koji je ujedno i lice ovlašteno za zastupanje   

      Sportskog  udruženja,

o    Nadzorni odbor

o    Sekretar kluba

o    Radne grupe i komisije

      Sportsko udruženje će djelovati na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a sarađivaće i sa drugim udruženjima, asocijacijama i fondacijama na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, a koja su osnovana sa istim ili sličnim ciljem i programom.

Banjalučki skijaški klub BSK je član Smučarskog saveza RS.

 


 

Grb BSK.png
Ski klub BSK - Rogla 2019.jpg
​Banjalučki skijaški klub - Statut
 

Banjalučki skijaški klub "BSK" je najmlađi ski klub na području Banjaluke i Republike Srpske. Želja nam je da okupimo mlade entuzijaste ali i iskusne skijaše. 

Stručni rad u klubu stalno provode Ski instruktori.

Ski klub BSK ima Upravni i Nadzorni odbor​​​

 

Skupština ski kluba trenutno broji 19 članova.

Prihvatamo nove članove, postanite dio tima.

bottom of page