top of page

Ski škola 

Kroz stručne tekstove obrađivaćemo sve elemente i likove početne i napredne škole skijanja

Ski škola za početnike
 

   - Plug, pluženje, zaustavljanje u plugu i zaokreti u plugu sa i bez uboda štapa.

   -  Prelaz sa plužnog ka paralelnom zaokretu i paralelni zaokret u gruboj formi.

 

Teren na kojem se izvodi

   - Blaga padina, dobro preparirana i dovoljno široka.

   - Dobro preparirana, široka i umjereno strma staza


 

Kontakt telefoni:
 
0038765 903 300
0038765 562 599

 


 

Ski klub BSK, Banjaluka
bottom of page